De aftrap voor de Maand van Respect is gegeven met de start van het naschoolse Artikel 1 project. In gewone mensentaal zegt Artikel 1 van onze Grondwet dat iedereen gelijk is. Je mag zijn wie je bent, zeggen wat je wilt, doen wat je wilt, zolang je je houdt aan de regels van de wet. Iedereen heeft recht op respect, tolerantie en vrijheid. Maar hoe breng je dat in de praktijk? En hoe denken kinderen hierover? Marco van Trigt praat met kinderen over Artikel 1, over respect. De kinderen kiezen een bloem en Johannes van Camp vertaalt met passie hun gevoel bij respect in zijn foto’s. Het resultaat straks? Een grote wand met portretten van alle kinderen die hebben meegewerkt. De hele maand november te zien in de hal van het Stadhuis. De kinderen van ‘Samen Onderweg’ beten de spits af. Ruim 35 kinderen deden spontaan en enthousiast mee. De bloem is een mooie vertaling van hun gevoel over respect. Welke bloem en welke kleur vinden zij bij respect passen? De kinderen zijn treffend door Johannes op de foto gezet. Marco sprak met een groep kinderen. Waar dachten zij aan bij het woord respect? Mag jij zijn wie je bent? Verfrissend en mooi dat kinderen veel verder denken dan alleen hun leventje in Gorinchem. Ook respect voor dieren en het regenwoud kwamen voorbij. Alle verhalen van de kinderen verwerkt Marco van Trigt in het ‘Artikel 1 kunstwerk’. Dat geeft stof tot nadenken en vooral gelegenheid om er met elkaar over te praten. Wie het Stadhuis straks binnenkomt, kan alleen nog letterlijk om dit kunstwerk heen. Het laat levensgroot zien waar Gorinchem voor staat: respecteer alle inwoners zoals ze zijn. Tot slot hebben alle kinderen respectbandjes gekregen met de tekst: ik draag bij aan een respectvolle wereld. Zo vertellen zij het thema door aan hun broers of zussen, vrienden en vriendinnen. Respect is iedere dag belangrijk.