congresavond maandag 25 november 2019 Gymnasium Camphusianum

VerdraagSamen

Respect begint bij jezelf

Een verrassende avond over respect en diversiteit.

Over verdraagzaamheid en respect op school, op het werk, op de (sport)vereniging, in de zorg, thuis, bij jezelf… overal. Ter afsluiting van de Maand van Respect.

Een fijne stad voor iedereen

Inspiratie opdoen en netwerken om bij te dragen aan Gorinchem als stad van tolerantie. Waar iedereen zich thuis voelt, prettig kan opgroeien, wonen en werken. Hoe geven we daar samen vorm aan? Ontdek het op deze inspiratieavond. Toegang gratis.

Prikkelende workshops: kies je moment

Tweemaal kans op een inspirerende, korte workshop uit een ruime keuze. Waarin je ontdekt hoe we samen respectvol gedrag bevorderen. Als een lopend buffet: kies waar je belangstelling voor hebt uit het programma hiernaast. Ga naar www.maandvanrespect.nl/congres en schrijf je in voor de 2 workshops van je keuze. Vol praktische tips, goede voorbeelden, verrassende werkvormen en methodes om tolerantie op de kaart te zetten, aan te kaarten en de kaarten eens goed te schudden.

(H)eerlijk buffet

Het buffet wordt verzorgd door Restaurant Oud Vuren. Met de beste producten uit de regio creëren zij de lekkerste gerechten. Vers en ambachtelijk.

Programma

17.00 – 18.00inloop & hapje
18.00 – 18.45keynote Georgios Lazakis (School of HeARTknocks)
18.45 – 19.00drankje
19.00 – 19.45workshops ronde 1
19.45 – 20.00drankje
20.00 – 20.45workshops ronde 2
20.45 – 21.15plenaire afsluiting
21.15 – 22.00netwerkborrel

Keynote: Georgios Lazakis

Georgios Lazakis staat in de Kleurrijke Top 100, dé lijst van invloedrijke Nederlanders. Als rapper en producer brengt hij mensen bij elkaar door muziek, workshops en kunst. Opgegroeid in de Haarwijk, vertelt hij wat RESPECT voor hem betekent. En wat open staan voor elkaar kan opleveren.

Workshopmenu

Kies hieronder 2 workshops uit onderstaand menu en meld je aan via onderstaande button voor het congres op maandag 25 november

No excuses, no limits

Redo (Redouan Ait Chitt), danser en spreker

Redo is professioneel danser en dit jaar winnaar van Nederlands hoogste dansonderscheiding de Zwaan. Hij reist de wereld over met zijn shows, internationale competities, indrukwekkende workshops en lezingen. Ondanks zijn lichamelijke beperking maakt hij zijn dromen waar. Redo inspireert mensen hun passie te vinden en negatief om te buigen naar positief.

Dat schiet lekker op zo!

Stichting Positief Coachen

Kan het wel wat positiever? Op jullie school, sportclub, bedrijf? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ewald van Kouwen, aanvoerder van Positief Coachen, reikt je daarvoor een tool aan. Je kunt er de volgende dag meteen mee aan de slag. Voor een positiever klimaat. Op school, op de club, in je bedrijf. Zelfs thuis en in je relatie. Benieuwd? Schrijf je in.

Ikigai

Zenzinenzo

Verdraag jij jezelf wel een beetje? Hoe staat het met jouw ikigai? Ikigai is Japans voor ‘bestaansreden’, waar je je bed voor uit komt. Het gaat over doelen stellen en weer loslaten om ze te bereiken. Met: verwarring & verwondering, rumoer & stilte, scepsis & enthousiasme. Resultaat van deze workshop: iets om over na te denken.

Privilegewalk

Socratisch.nl

Met een privilegewalk breng je je privileges in kaart. Dat gaat via stellingen. We staan stil bij wat privileges zijn, doen de walk en voeren een nagesprek. Dat is pittig, maar ook heel mooi. Want het creëert bewustzijn en opent gesprekken. Vergelijkbaar met de training in de documentaire van Sunny Bergman ‘Wit is ook een kleur’.

Uit je hoofd

Pauline Trainingen en Jeugdwerk

Respect voor een ander begint met respect voor jezelf te voelen. Je bewust te zijn van je eigen grenzen. En deze duidelijk en respectvol communiceren. Voor respect naar anderen moet je je bewust zijn van verschillen en overeenkomsten. Door te wisselen van spelpartner ontdek je leuke verrassingen over mensen, die je in eerste instantie niet voor samenwerking gekozen zou hebben.

Presteren met Plezier

Anouk van den Berg, Mooost sportpsychologie

Presteren met plezier vraagt drie ingrediënten: competentie, autonomie en verbondenheid. Leer hoe je één van de belangrijkste theorieën uit de (sport)psychologie inzet op het sportveld, de werkvloer of in het klaslokaal. Zodat de weg vrij is voor een topprestatie. Ook als het spannend wordt.

Feedback for growth

Job Education

In deze workshop leren jij en je collega’s perfecte feedback te geven en ontvangen. Samenwerken zonder feedback gaat bijna niet. Zo nu en dan moet je zeggen wat er goed of slecht gaat, zodat jij en je collega’s daarvan kunnen leren. Hoe je dat doet beïnvloedt de verstandhouding. Ontdek hoe je feedback op de juiste manier geeft.

Schrijf een Loesje

Loesje

Loesje ken je ongetwijfeld van de spitsvondige maatschappij-
kritische posters. Spelend met taal om anderen te raken: laten glimlachen, aan het denken zetten of gewoon een leuk idee geven. Maar hoe verzint Loesje die teksten eigenlijk? Loesje daagt je uit om samen met haar teksten te verzinnen. Doe mee en geef je mening vleugels!

Intelligent bewegen

Fabio d’Agata, directeur ‘SPAT verandert’ en auteur

Hoe kan lichaamsbeweging bijdragen aan gedragsverandering? Fabio d’Agata geeft hierop het antwoord. Aanwakkeren van creativiteit en andere vaardigheden voor gedragsverandering kan door beweging. Met zijn succesvolle bedrijf SPAT verandert en auteur van ‘Intelligent Bewegen’ is Fabio D’Agata dé expert op het gebied van lichaamsbeweging voor persoonlijke groei.

Ga uit van je kracht! – Positieve psychologie

Mitchel Kevenaar, sportpsycholoog

Ongemerkt krijgt probleemgedrag de aandacht. Het is goed om probleemgedrag aan te pakken. Tegelijkertijd is aandacht voor iemands kwaliteiten belangrijk. Met het classificatiesysteem VIA (Virtues in Action) vorm je een beeld van je sterke kanten en die van anderen. We gaan aan de slag met jouw kracht. Voor plezier, voldoening en het benutten van je potentieel.

Omgaan met weerstand tegen diversiteit

Mindmix

In gesprek gaan over seksuele diversiteit stuit nogal eens op weerstand. De psychologie onderscheidt 3 soorten weerstand. In deze workshop leer je hoe je ze herkent en vermijdt. En welke technieken je kunt inzetten als de weerstand onvermijdelijk blijkt. Hoe en met welke boodschap krijg je mensen dan toch in beweging voor meer seksuele diversiteit?

Diversiteit en hokjesdenken

Mindmix

Over stereotypen en vooroordelen rond seksuele en genderidentiteit. Waar komen die gekke reacties vandaan op mensen die ‘anders’ zijn? Ontdek de basis voor intolerantie en discriminatie. Voel het effect van de hokjesgeest via filmpjes en interactieve tests. Je leert waar de reacties op seksuele en genderdiversiteit vandaan komen, zodat je hier makkelijker mee om kunt gaan.

Ik ben nieuw in Gorinchem

Vluchtelingenwerk

Ik ben nieuw in Gorinchem. Hoe kan ik zo snel mogelijk mijn eigen leven opbouwen? In deze workshop aandacht voor cultuursensitiviteit en de rol daarvan bij het integreren.

Omgaan met verschillen

Radar

Deze workshop biedt je handvatten om (cultuur)sensitief te handelen in onze superdiverse samenleving. Aandacht voor onder meer: omgaan met cultuurverschillen, bewustzijn van eigen (culturele) normen, beeldvorming over anderen en de invloed op gedrag, vooroordelen en (on)bewuste uitsluiting, (h)erkennen van en omgaan met discriminatie.

Creatief Denken

Start2Create

Bst ntrssnt dt j hrsnn dz zn knnn bgrpn, tch? Dat komt door onze vaste denkpatronen. Die automatiseren een deel van ons leven. Dat is makkelijk en efficiënt. Maar ze beperken ons tegelijk tot traditioneel handelen en denken. Met Creatief Denken open je de weg naar nieuwe tot absurde ideeën. Die maak je vervolgens weer praktisch. Zo kom je tot baanbrekende oplossingen.

Discrimineren verminderen

Movisie

Wat werkt en wat niet? Een stevige aanpak van discriminatie is nodig. Er is Rijksbeleid. Maar wat kun je lokaal doen? Hoe organiseer je zelf antidiscriminatiebeleid? Welke aanpakken werken echt? En welke kun je beter mijden? In deze workshop gaan we in op de effectiviteit van antidiscriminatie.

Mindset – Way to Grow!

Platform Mindset

In deze interactieve workshop wordt je geconfronteerd met de grote impact die je (vaak onbewuste) overtuigingen hebben op je ontwikkeling. Helpen ze je om iets te leren of remmen ze je juist af? De mindsettheorie van prof. Carol Dweck vormt de basis van het werk van Inge Corstiaans als spreker, innovator en trainer van Platform Mindset in Nederland en België. Are you ready to Grow..?

Parkeergelegenheden in de buurt 

Partners

Partners van Maand van Respect