Kinderen op de basisschool weten heel goed wat respectvol en respectloos gedrag is. Op straat, op school, op het sportveld en in het verkeer. Dat bleek tijdens de gastlessen die wethouders Ro van Doesburg, Eelke Kraaijeveld en Joost van der Geest afgelopen dagen gaven aan groepen 7 en 8. Joost van der Geest bezocht de JP Waale school. Om het ijs te breken, vroeg Joost de leerlingen welke sport ze dachten dat hij doet. En welk huisdier hij heeft. Natuurlijk zaten ze er vaak naast. Om maar duidelijk te maken dat uiterlijk niets zegt over wie je bent. Daarna ging het een uur lang over respect. Kinderen weten goed wat wel en niet normaal gedrag is.

Zo ging het over sport en het verkeer, beide aandachtsgebieden van wethouder Joost. Hij vertelde over het Zuid-Afrikaanse rugbyteam tijdens de apartheid. Daar mochten alleen witte mensen aan deelnemen. Direct legde een leerling het verband met de Tweede Wereldoorlog. Ook toen mochten mensen dingen niet doen of werden ze zelfs weggevoerd puur om wie ze zijn. Dat dit niet normaal is, weten de kinderen maar al te goed. Ook dicht bij huis ervaren kinderen soms abnormaal gedrag. Ze gaven voorbeelden. Over ouders of coaches die langs de lijn roepen om een speler maar te tackelen. En over het verkeer. Soms rijden automobilisten zo hard dat het niet veilig meer is. Of ze stoppen niet voor het zebrapad. Kinderen vinden dat respectloos. Gelukkig zien ze ook goede voorbeelden. Zoals die keer dat een mevrouw viel en een moeder direct toeschoot om te helpen. “Ik heb laatst een oude mevrouw geholpen met oversteken. Ik zag dat ze een beetje bang was”, vertelde een meisje trots. Op de JP Waale school hebben ze de high five, het positieve gebaar voor respect. “We hebben bij het voetballen in de pauze weleens ruzie. Maar dan denken we aan de high five en kunnen we gewoon weer samen verder spelen”, vertelde een van de kinderen de wethouder. High five, een mooi gebaar om te onthouden.