Hellen Blom is directeur van de openbare basisschool Anne Frank en de basisschool JP Waale. Scholen in twee verschillende wijken met elk een eigen achtergrond en geschiedenis. Dat Gorinchem een multiculturele stad is, zie je ook terug in beide scholen. Hoe gaan deze verschillende scholen om met respect en tolerantie?

Hellen Blom: “Op de Anne Frank houden we de Gorcumse geschiedenis en een stuk wereldgeschiedenis levendig. De school heet niet voor niets naar Anne Frank. Met groep 7 bezoeken we jaarlijks kamp Vught. Met de leerlingen uit groep 8 verzorgen wij de herdenking bij het Joods monument.” Respect hebben en respectvol omgaan met anderen, met ieders mening, wie het ook zijn en welke religie zij ook aanhangen, staat hoog in het vaandel van beide scholen.

Deze maand wil Hellen Blom dat extra zetje geven om respect en tolerantie nog wat zichtbaarder te maken voor de ouders, de kinderen en de omgeving. Je moet het levendig houden door in gesprek te blijven met ouders en kinderen én door zelf het goede voorbeeld te geven.

“Wij maken geen onderscheid en verwelkomen verschillende religies, juist omdat dit kennis en dus begrip meebrengt. Tenslotte bereiden wij kinderen voor op de maatschappij, die bulkt van de diversiteit, wat alleen maar groeit als je kijkt naar afkomst en levensovertuiging.”

Aanvankelijk speelde diversiteit minder op de JP Waale school in de Lingewijk. Maar na de renovatie van die wijk zie je hier de diversiteit groter worden. “Zo’n afspiegeling van de multiculturele samenleving noem ik winst. Het is goed om van jongs af aan te leren en ervaren wat je onderling juist verbindt en niet te kijken naar de verschillen. Dat geldt ook voor ouders onderling. De school is een mooie plek om de kinderen te zien sprankelen, te zien spelen, waar ze dikke vrienden met elkaar kunnen zijn. Niemand kijkt hier naar huidskleur of vraagt van welke kerk je bent. Dat is een mooie kennismaking over en weer en een goede voorbereiding voor later.”

Hellen Blom kijkt vanuit welke waarden zij de kinderen wil sturen. Het thema op de Anne Frank is het woord STERK, met de duim omhoog. STERK staat voor: Samen: samen kan je meer en weet je meer. Trots: trots op prestaties, trots op ouders, trots op kinderen, trots op de school. Eerlijk: fouten maken mag en laten we met elkaar hier eerlijk over praten. Respect: spreek het uit, heb eerbied voor een andere mening. Kwaliteit: kwaliteit van het werk en van het kind. Ieder kind is anders en uniek. Of ze nu muzikaal, sportief, praktisch of denkertjes zijn.

High Five is het thema op de JP Waale school. Een positief gebaar en het wow gevoel dat je samen schept. High Five in dichtvorm, als een rap. En die rap hoor je regelmatig joelend in de school:
“We hebben respect, we kunnen vertrouwen
Er is rust in de school om samen te bouwen
Ook als het lastig is, zetten we door
Dus hand omhoog: we gaan ervoor!”

“De waarden die wij de kinderen meegeven, moeten niet beperkt blijven tot de school. Het moet een manier van leven worden. Je hoeft niet de hele wereld te redden. Wat jij doet, heeft effect op je omgeving. Jouw bijdrage doet ertoe, of je nu jong bent of oud. Dus maak hem zo positief mogelijk.”