Lupi Lopez Caridad en Jaap de Groot – Fotografie: Johannes van Camp

“Respect begint bij jezelf”

Verdraagzaamheid, tolerantie en respect op straat. Hoe staat het daarmee? Als iemand het weet, zijn het politiemensen. Hun advies: respect begint bij jezelf. Laat dat nou net ons thema zijn.

Jaap de Groot, wijkagent binnenstad en Lupi Lopez Caridad, politiekundige in opleiding, zijn het eens. “Als je mensen behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden, krijg je respect. Het is maar hoe je je opstelt. Maar daarbij ook grenzen stellen. Tot hier kun je gaan en niet verder”, zegt Jaap.

Conflicten zijn vaak het gevolg van miscommunicatie, elkaar niet begrijpen. Soms komt de politie ertussen. En dan? Jaap: “Dan blijf ik ertussen, letterlijk en figuurlijk. Ik kies geen partij. Ook niet als iemand een verleden heeft, waar ik vanaf weet. Ik kijk vooruit, naar het moment. Hoe kunnen we dit samen oplossen? Hoe kunnen we de mensen weer bij elkaar brengen, daar gaat het om.”

Tot respect komen, vraagt je te verplaatsen in de ander. Waarom zegt of doet iemand iets? “Dat gebeurt op straat nog te weinig, vind ik. Ik zie weleens vooroordelen. Laat die vooral varen. Verplaats je in de ander. Vraag je af: hoe zou ik het vinden om bijvoorbeeld Nederland te ontvluchten? Naar een land waar ik nog niemand kan verstaan. Wat niet wil zeggen dat we alles maar goed moeten vinden. We hebben wel regels met elkaar afgesproken.”

Over het algemeen hebben Jaap en Lupi leuke contacten met Gorcumers. Lupi: “Gorinchem is weliswaar een stad, maar kan groot zijn in kleine dingen. Sta je bijvoorbeeld bij een ongeval in de knetterharde regen, komt er iemand naar buiten met een bakkie koffie. Of je spreekt jongeren aan, de zogenaamd lastige groep, die achteraf zeggen: fijn mevrouw dat u ons verhaal heeft aangehoord. Kijk, dat zijn de momenten waar je het voor doet.”

“Ik heb 5 jaar in een écht grote stad gewerkt, daar gaat het er soms wel anders aan toe. Ondanks dat er hier van alles gebeurt, zijn de mensen nog vriendelijk tegen je. Je kan met ze praten”, concludeert Jaap.