Valerie en Wilma, Buurtzorg Gorinchem Oost-Dalem – Fotografie: Johannes van Camp

“Respect vraagt belangstelling en begrip voor elkaar “

Door bezuinigingen en veranderingen in de sector raakt de mens die (thuis)zorg nodig heeft soms een beetje op de achtergrond. Met regeltjes, standaardpakketten, verzorging op de minuut en veel verschillende zorgverleners over de vloer.

Vanuit respect voor de cliënt is Buurtzorg opgericht. Een jonge, kleinschalige thuiszorgorganisatie met kleine, zelfstandige wijkteams. Daarvan zijn er nu 3 in Gorinchem. Door die kleinschaligheid met korte lijnen, weten de zorgverleners goed wat er bij cliënten speelt. Zo kunnen ze snel zelf alles regelen en zorg op maat bieden.

Wilma is één van de verzorgenden bij Buurtzorg in Gorinchem Oost – Dalem. Respect voor de zorgvragende mens is haar drijfveer.

“Vanuit Buurtzorg regelen we de zorg samen met de cliënt. Alles doen we in overleg. Uit respect voor de cliënt. Dat kunnen we doordat we met kleine zelfstandige teams werken. Waardoor we een nauwe band hebben met onze cliënten. Die werkwijze bevordert wederzijds respect.”

Desondanks worden Wilma en haar collega’s af en toe minder respectvol behandeld.

“Echt respectloos gedrag komen we in ons werk eigenlijk niet tegen. Waarschijnlijk door onze manier van werken. Soms krijg je weleens wat over je heen. Meestal komt dat door frustratie. Doordat mensen de regie kwijtraken over hun leven, afhankelijk worden van zorg, niet meer kunnen wat ze willen. Als je daar met belangstelling naar luistert, kun je het begrijpen. En met begrip keert ook het respect bij de ander weer terug.”